Prof. Dr. Bülent Berker
Kadın Hastalıkları, Jinekolojik Cerrahi,
Doğum, Kısırlık ve Tüp Bebek Uzmanı


İlköğretim ve lise eğitimimi Ankara’da Özel Yükseliş Koleji’nde tamamladım, liseden okul birincisi olarak mezun oldum. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinden yüksek başarı ile mezun olduktan sonra tıpta uzmanlık sınavı ile 1995-2000 yılları arasında halen de görev yaptığım Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimimi tamamladım. Uzmanlık eğitimimi takiben Ankara Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Tüp Bebek Ünitesi Üreme Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde çalıştım ve İnfertilite ve Tüp Bebek eğitimimi tamamladım.

Ankara Tıp’da uzman olarak çalışırken TÜBİTAK’dan kazanmış olduğum burs sayesinde 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi Tıp Merkezinde çalışma fırsatı buldum. Stanford Üniversitesi Tüp Bebek Ünitesi ve Endoskopik Cerrahi Merkezi’nde dünyaca tanınmış bilim insanları ile üreme tıbbı, tüp bebek uygulamaları ve infertilite konularında çalıştım. Burada o zaman henüz ülkemizde çok yaygın olmayan ileri düzey kapalı yani endoskopik cerrahi, üreme endokrinolojisi, tüp bebek uygulamaları ve kısırlık tedavileri ve üremeyi koruyucu cerrahiler konusunda uzun bir süre çalıştıktan sonra tekrar ülkeme döndüm.

İnfertilite yani kısırlık alanında özel olarak ilgilendiğim konular şu şekilde sıralanabilir; çifte özel yani bireyselleştirilmiş tüp bebek tedavileri, ileri yaş kadınlarda tüp bebek tedavi yönetimi, azalmış yumurtalık rezervi olan hastalarda tüp bebek tedavisi, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığın tedavi yolları, polikistik over sendromu ve endometriozis vakalarının tüp bebek tedavilerinin planlanması, şiddetli sperm faktörü olan hastalarda sperm seçim teknikleri ve tedavisi.

Yine Amerika’da bulunmuş olduğum süre içerisinde tıp dünyasında en iyi olarak kabul edilen ve endoskopik cerrahinin kurucularından biri olarak kabul edilen Prof Dr Camran Nezhat’dan myomların, yumurtalık kistlerinin ve endometriozis hastalığının kapalı yani laparoskopik cerrahi ile yapılması konusunda direkt olarak eğitim aldım. Eğitim sürecinin sonunda ülkeme döndüğümde kapalı cerrahi konusunda ülkemizde de yapılabilmesi ve yaygınlaşması konusunda yoğun çalışmalarda bulundum. Özellikle laparoskopik myomektomi ve total laparoskopik histerektomi ile endometrioma cerrahisi konusularında ülkemizdeki birçok hastanede canlı cerrahiler, kurslar  yaparak yaygınlaşması için çalıştım. Rahim kavitesinin incelenmesi ve rahim şekil bozukluklarının tedavisinde, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında çok yol gösterici olan histeroskopik cerrahi konusunda yine binlerce hastalık tecrübemi hem hastalarıma hem de meslektaşlarıma sunma fırsatı buldum.

2006 yılında Doçentlik, 2011 yılında da Profesörlük ünvanlarını aldım. Uzmanlık alanım üreme tıbbı, infertilite, tüpbebek ve üreme cerrahisi olduğu için Amerika ve Avrupa’da başarılı birçok tüp bebek merkezi laboratuarında çalışma, inceleme ve araştırmalarda bulundum. Bu süreç içerisinde yine yurtdışı çalışmalarım devam etti, bir süre Amerika Birleşik Devletleri Boston IVF Merkezinde ve New York’da Mount Sina Üniversitesi’nde gözlemci hekim olarak bulunup akademik çalışmalarda bulundum.

1993 yılından itibaren kadın hastalıkları ve doğum camiasına adım attığım günden beri, 30 yıla yaklaşan bir süredir hem akademik hem tıbbi ve cerrahi alandaki çalışmalarım devam etmektedir. 30 yıla yaklaşan meslek hayatım boyunca, yurt içi ve yurt dışı çok sayıda kongrede davetli konuşmacı olarak bilimsel sunumlar yaptım, Tüpbebek, üreme tıbbı, infertilite ve üreme cerrahisi konularında yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde çok sayıda atıf yapılmış olan birçok makalem ve kitap bölümü yazarlığım bulunmaktadır. Çok sayıda kadın doğum asistanının uzmanlık eğitiminde katkıda bulundum, uzmanlık ve doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirildim. Tıp fakültesinde öğrencilerin eğitimlerinde yer aldım.

Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda akademik çalışmalarımı sürdürmekteyim, hastalarımı kendi muayenehanemde görüyorum. Başlıca klinik ve akademik ilgi alanlarım Tüp bebek tedavisi, üreme sağlığı, kısırlık tedavisi, miyomlar, laparoskopik cerrahi, histeroskopi, endometriozis ve adenomyozisin medikal ve cerrahi tedavisi, tekrarlayan gebelik kayıpları olarak özetlenebilir. Genel kadın sağlığı ve riskli gebeliklerin takibi hastalarıma sunduğum tıbbi hizmetler arasında yeralmaktadır.

Branşımla alakalı çeşitli uzmanlık derneklerinde görevler yaptım ve yapmaktayım. Uzun yıllar Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) ve Endometriozis ve Adenomyozis Derneği Yönetim kurulu üyeliği yaptım, halen Jinekolojik Endoskopi Derneği yönetim kurulu üyesiyim.

Bilimsel Dernek ve Kurumlarda Üyelikler

 • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) (Üç dönem Yönetim kurulu üyeliği)
 • Endometriozis ve Adenomyozis derneği (Kurucular kurulu ve Yönetim kurulu üyeliği)
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği (İkinci Başkan ve Yönetim kurulu üyeliği)
 • Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği üyeliği
 • ASRM
 • ESHRE
 • American Association of Gynecological Laparoscopist (AAGL) üyeliği
 • Society of Laparoendoscopic Surgeons (SLS) (Amerikan Endoskopi Derneği) üyeliği

Uluslarası Dergilerde Yayınlanmış Makalelerim

 1. Impact of an estrogen replacement regimen on live birth rate in frozen-thawed good-quality embryo transfer. Şükür YE, Aslan B, Özmen B, Sönmezer M, Berker B, Atabekoğlu CS, Aytaç R; MEETUP Team. Int J Gynaecol Obstet. 2022 Jul 23.
 2. Diagnostic laparoscopy prior to IVF cycle improves outcome in patients with unilateral distal tubal occlusion. Şükür YE, Benlioğlu C, Osmanlıoğlu Ş, Berker B. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2022 Jun;51(6):102400.
 3. Longitudinal change in serum inflammatory markers in women with tubo-ovarian abscess after successful surgical treatment: a retrospective study. Saçıntı KG, Şükür YE, Oruç G, Özmen B, Sönmezer M, Berker B, Atabekoğlu CS, Aytaç R. J Obstet Gynaecol. 2022 Aug 8:1-6.
 4. Intrauterine insemination with ovarian stimulation is a successful step prior to assisted reproductive technology for couples with unexplained infertility. Osmanlıoğlu Ş, Şükür YE, Tokgöz VY, Özmen B, Sönmezer M, Berker B, Aytaç R, Atabekoğlu CS. J Obstet Gynaecol. 2022 Apr;42(3):472-477.
 5. Factors associated with livebirth in couples undergoing their first in vitro fertilization cycle: An internally validated prediction model. Kalafat E, Benlioğlu C, Gökçe A, Şükür YE, Özmen B, Sönmezer M, Atabekoğlu CS, Aytaç R, Berker B. Turk J Obstet Gynecol. 2021 Sep 27;18(3):212-220.
 6. The efficacy of dydrogesterone use to suppress premature luteinizing hormone surge on cycle outcomes in controlled ovarian stimulation. Doğan Durdağ G, Bektaş G, Türkyılmaz E, Göktepe H, Sönmezer M, Şükür YE, Özmen B, Atabekoğlu C, Berker B, Aytaç R, Sönmezer M.J Turk Ger Gynecol Assoc. 2021 Dec 6;22(4):293-299.
 7. Endometrioma surgery is associated with increased risk of subsequent assisted reproductive technology cycle cancellation; a retrospective cohort study. Şükür YE, Özmen B, Yakıştıran B, Atabekoğlu CS, Berker B, Aytaç R, Sönmezer M. J Obstet Gynaecol. 2021 Feb;41(2):259-262.
 8. Anorexigenic peptide (leptin, obestatin, nesfatin-1) levels and their impact on assisted reproductive technology treatment outcomes in patients with polycystic ovary syndrome. Varlı B, Şükür YE, Özmen B, Ergüder Bİ, Sönmezer M, Berker B, Atabekoğlu C, Aytaç R. Clin Exp Reprod Med. 2021 Dec;48(4):368-373.
 9. Human Menopausal Gonadotropin Commenced on Early Follicular Period Increases Live Birth Rates in POSEIDON Group 3 and 4 Poor Responders. Berker B, Şükür YE, Özdemir EÜ, Özmen B, Sönmezer M, Atabekoğlu CS, Aytaç R. Reprod Sci. 2021 Feb;28(2):488-494.
 10. Comparison of Oocyte and Embryo Quality Between Random Start and Controlled Ovarian Stimulation Cycles in Cancer Patients Undergoing Fertility Preservation. İsrafilova G, Şükür YE, Özkavukcu S, Sönmezer MA, Atabekoğlu CS, Özmen B, Berker B, Aytaç R, Koç A, Sönmezer M. Reprod Sci. 2021 Aug;28(8):2200-2207.
 11. A Feasible Option before Cycle Cancellation for Poor Responders; STOP-START Protocol. Atabekoğlu CS, Şükür YE, Özmen B, Sönmezer M, Berker B, Aytaç R. Int J Fertil Steril. 2021 Oct;15(4):300-302.
 12. Endometrial compaction is associated with the increased live birth rate in artificial frozen-thawed embryo transfer cycles. Yaprak E, Şükür YE, Özmen B, Sönmezer M, Berker B, Atabekoğlu C, Aytaç R. Hum Fertil (Camb). 2021 Aug 18:1-7.
 13. The association between operative hysteroscopy prior to assisted reproductive technology and cervical insufficiency in second trimester. Gökçe A, Şükür YE, Özmen B, Sönmezer M, Berker B, Aytaç R, Atabekoğlu CS. Arch Gynecol Obstet. 2021 May;303(5):1347-1352.
 14. Clomiphene Citrate versus Recombinant FSH in intrauterine insemination cycles with mono- or bi-follicular development. Tokgoz VY, Sukur YE, Ozmen B, Sonmezer M, Berker B, Aytac R, Atabekoglu CS. JBRA Assist Reprod. 2021 Jul 21;25(3):383-389.
 15. hCG day progesterone level has no impact on the frozen thawed embryo transfer cycle outcome. Pouya K, Şükür YE, İsrafilova G, Özmen B, Sönmezer M, Berker B, Atabekoğlu CS, Aytaç R. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2021 Jun;50(6):102120.
 16. Dual trigger in normally-responding assisted reproductive technology patients increases the number of top-quality embryos. Şükür YE, Ulubaşoğlu H, İlhan FC, Berker B, Sönmezer M, Atabekoğlu CS, Aytaç R, Özmen B. Clin Exp Reprod Med. 2020 Dec;47(4):300-305.
 17. The association between adenomyosis and recurrent miscarriage. Atabekoğlu CS, Şükür YE, Kalafat E, Özmen B, Berker B, Aytaç R, Sönmezer M. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 Jul;250:107-111.
 18. The association of thyroid stimulating hormone levels and intrauterine insemination outcomes of euthyroid unexplained subfertile couples. Turgay B, Şükür YE, Ulubaşoğlu H, Sönmezer M, Berker B, Atabekoğlu C, Aytaç R, Özmen B. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019 Sep;240:99-102
 19. Hysteroscopic Corrections for Complete Septate and T-Shaped Uteri Have Similar Surgical and Reproductive Outcome. Şükür YE, Yakıştıran B, Özmen B, Sönmezer M, Berker B, Atabekoğlu C. Reprod Sci. 2018 Dec;25(12):1649-1654.
 20. A retrospective comparative study of prednisolone use in antagonist co-treated assisted reproductive technology cycles for patients with good prognosis. Özmen B, Pabuçcu EG, Şükür YE, Ulubaşoğlu H, Ateş C, Sönmezer M, Berker B, Atabekoğlu CS. Turk J Obstet Gynecol. 2018 Sep;15(3):147-151.
 21. Protocol shift from agonist to antagonist or vice versa after an unsuccessful intracytoplasmic sperm injection cycle on the same patient does not improve outcome. Şükür YE, Ulusoy CO, Özmen B, Sönmezer M, Berker B, Aytaç R, Atabekoğlu CS. Taiwan J Obstet Gynecol. 2018 Jun;57(3):417-420.
 22. Final oocyte maturation with two different GnRH agonists in antagonist co-treated cycles at risk of ovarian hyperstimulation syndrome. Şükür YE, Özmen B, Özdemir ED, Seval MM, Kalafat E, Sönmezer M, Berker B, Aytaç R, Atabekoğlu CS. Reprod Biomed Online. 2017 Jan;34(1):5-10.
 23. Comparison of intracytoplasmic sperm injection with testicular spermatozoa success in infertile men with obstructive and non-obstructive azoospermia; a retrospective analysis. Yalcin I, Berker B, Sukur YE, Kahraman K, Ates C. Hum Fertil (Camb). 2017 Sep;20(3):186-191.
 24. Does adding endometrial scratching to diagnostic hysteroscopy improve pregnancy rates in women with recurrent in-vitro fertilization failure? Seval MM, Şükür YE, Özmen B, Kan Ö, Sönmezer M, Berker B, Atabekoğlu C. Gynecol Endocrinol. 2016 Dec;32(12):957-960.
 25. Follicular fluid norepinephrine and dopamine concentrations are higher in polycystic ovary syndrome. Musalı N, Özmen B, Şükür YE, Ergüder Bİ, Atabekoğlu CS, Sönmezer M, Berker B, Aytaç R. Gynecol Endocrinol. 2016 Jun;32(6):460-3.
 26. Metabolic and carbohydrate characteristics of different phenotypes of polycystic ovary syndrome. Çelik E, Türkçüoğlu I, Ata B, Karaer A, Kırıcı P, Eraslan S, Taşkapan Ç, Berker B. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2016 Dec 1;17(4):201-208.
 27. Heavy metal and trace element concentrations in blood and follicular fluid affect ART outcome. Tolunay HE, Şükür YE, Ozkavukcu S, Seval MM, Ateş C, Türksoy VA, Ecemiş T, Atabekoğlu CS, Özmen B, Berker B, Sönmezer M. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016 Mar;198:73-77.
 28. Infertility work-up: To what degree does laparoscopy change the management strategy based on hysterosalpingography findings? Berker B, Şükür YE, Aytaç R, Atabekoğlu CS, Sönmezer M, Özmen B. J Obstet Gynaecol Res. 2015 Nov;41(11):1785-90.
 29. Problems with the diagnosis of endometriosis. Berker B, Seval M.Womens Health (Lond). 2015 Aug;11(5):597-601.
 30. Impact of unilateral tubal blockage diagnosed by hysterosalpingography on the success rate of treatment with controlled ovarian stimulation and intrauterine insemination. Berker B, Şükür YE, Kahraman K, Atabekoğlu CS, Sönmezer M, Özmen B, Ateş C. J Obstet Gynaecol. 2014 Feb;34(2):127-30.
 31. Effects of transdermal and oral hormone replacement therapies on monocyte chemoattractant protein-1 levels: a randomized clinical trial. Taşçı T, Şükür YE, Özmen B, Atabekoğlu CS, Cengiz SD, Koçbulut E, Berker B, Sönmezer M. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 May;176:50-4.
 32. Association of folic acid receptor α in maternal serum with neural tube defects. Celik E, Karaer A, Turkcuoglu I, Turhan U, Gungoren A, Taskapan C, Ozyalin F, Berker B. J Matern Fetal Neonatal Med. 2014 Jul;27(11):1083-7.
 33. Dual suppression with oral contraceptive pills in GnRH antagonist cycles for patients with polycystic ovary syndrome undergoing intracytoplasmic sperm injection. Ozmen B, Sükür YE, Seval MM, Ateş C, Atabekoğlu CS, Sönmezer M, Berker B. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Dec;183:137-40.
 34. Comparison of two oral contraceptive forms containing cyproterone acetate and drospirenone in the treatment of patients with polycystic ovary syndrome: a randomized clinical trial. Kahraman K, Sükür YE, Atabekoğlu CS, Ateş C, Taşkın S, Cetinkaya SE, Tolunay HE, Ozmen B, Sönmezer M, Berker B. Arch Gynecol Obstet. 2014 Aug;290(2):321-8.
 35. Berker B, Sükür YE, Kahraman K, Atabekoğlu CS, Sönmezer M, Özmen B, Ateş C. Urology. 2013 May;81(5):1110-1.
 36. Can ovarian damage be reduced using hemostatic matrix during laparoscopic endometrioma surgery? A prospective, randomized study. Sönmezer M, Taşkın S, Gemici A, Kahraman K, Özmen B, Berker B, Atabekoğlu C. Arch Gynecol Obstet. 2013 Jun;287(6):1251-7.
 37. The value of the progesterone-to-estradiol ratio on the day of hCG administration in predicting ongoing pregnancy and live birth rates in normoresponders undergoing GnRH antagonist cycles. Cetinkaya ES, Berker B, Aytac R, Atabekoglu C, Sonmezer M, Ozmen B. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Oct;170(2):452-7.
 38. Follicular fluid concentrations of IGF-I, IGF-II, IGFBP-3, VEGF, AMH, and inhibin-B in women undergoing controlled ovarian hyperstimulation using GnRH agonist or GnRH antagonist. Kaya A, Atabekoglu CS, Kahraman K, Taskin S, Ozmen B, Berker B, Sonmezer M. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Oct;164(2):167-71.
 39. Serum anti-Mullerian hormone levels correlate with ovarian response in idiopathic hypogonadotropic hypogonadism. Sönmezer M, Özmen B, Atabekoglu CS, Papuccu EG, Ozkavukcu S, Berker B, Pabuccu R. J Assist Reprod Genet. 2012 Jul;29(7):597-602.
 40. The effect of total abdominal hysterectomy on serum anti-Müllerian hormone levels: a pilot study. Atabekoğlu C, Taşkin S, Kahraman K, Gemici A, Taşkin EA, Ozmen B, Berker B, Sönmezer M. Climacteric. 2012 Aug;15(4):393-7.
 41. Absence of rapid and linear progressive motile spermatozoa “grade A” in semen specimens: does it change intrauterine insemination outcomes? Berker B, Şükür YE, Kahraman K, Atabekoğlu CS, Sönmezer M, Özmen B, Ateş C. Urology. 2012 Dec;80(6):1262-6.
 42. Berker B, Kahraman K, Taskin S, Sukur YE, Sonmezer M, Atabekoglu CS. Recombinant FSH versus clomiphene citrate for ovarian stimulation in couples with unexplained infertility and male subfertility undergoing intrauterine insemination: a randomized trial. Arch Gynecol Obstet. 2011
 43. Taşkın EA, Berker B, Ozmen B, Sönmezer M, Atabekoğlu C. Comparison of hysterosalpingography and hysteroscopy in the evaluation of the uterine cavity in patients undergoing assisted reproductive techniques. Fertil Steril. 2011 Aug;96(2):349-352
 44. Berker B, Taşkın S, Kahraman K, Taşkın EA, Atabekoğlu C, Sönmezer M. The role of low-molecular-weight heparin in recurrent implantation failure: a prospective, quasi-randomized, controlled study. Fertil Steril. 2011 Jun 30;95(8):2499-502
 45. Berker B, Taskin S. Reply of the authors. Fertil Steril. 2011; doi:10.1016/j.fertnstert.2011.03.024
 46. Berker B, Kaya C, Aytac R, Satiroglu H. Homocysteine concentrations in follicular fluid are associated with poor oocyte and embryo qualities in polycystic ovary syndrome patients undergoing assisted reproduction. Hum Reprod. 2009 Sep;24(9):2293-302
 47. Kaya C, Pabuccu R, Berker B, Satiroglu H. Plasma interleukin-18 levels are increased in the polycystic ovary syndrome: relationship of carotid intima-media wall thickness and cardiovascular risk factors. Fertil Steril. 2010 Mar 1;93(4):1200-7
 48. Yarci A, Bayramov V, Sükür YE, Yüce T, Berker B. Vaginal vault leiomyoma: 25 years after total abdominal hysterectomy. J Minim Invasive Gynecol. 2010 Jan-Feb;17(1):116-7
 49. Sükür YE, Gözüküçük M, Berker B. Hypercalcemia associated with early recurrence of vulvar cancer. Arch Gynecol Obstet. 2010 Jan;281(1):117-8
 50. Bayramov V, Sükür YE, Cetinkaya E, Berker B. Ectopic ovary autotransplanted over rectosigmoid colon: a case report. Fertil Steril. 2009 Oct;92(4):1496.e15-6
 51. Kaya C, Cengiz SD, Berker B, Demirtaş S, Cesur M, Erdoğan G. Comparative effects of atorvastatin and simvastatin on the plasma total homocysteine levels in women with polycystic ovary syndrome: a prospective randomized study. Fertil Steril. 2009 Aug;92(2):635-42
 52. Taşkin S, Taşkin EA, Seval MM, Atabekoğlu CS, Berker B, Söylemez F. Serum levels of adenosine deaminase and pregnancy-related hormones in hyperemesis gravidarum. J Perinat Med. 2009;37(1):32-5
 53. Kahraman K, Berker B, Atabekoglu CS, Sonmezer M, Cetinkaya E, Aytac R, Satiroglu H. Microdose gonadotropin-releasing hormone agonist flare-up protocol versus multiple dose gonadotropin-releasing hormone antagonist protocol in poor responders undergoing intracytoplasmic sperm injection-embryo transfer cycle. Fertil Steril. 2009 Jun;91(6):2437-44
 54. Taşkin EA, Taşkin S, Berker B, Erol E, Dünder I, Söylemez F. Aggressive mixed type endometrial carcinoma in a young woman with rapid progression and fatal Arch Gynecol Obstet. 2008 Jan;277(1):71-3
 55. Berker B, Taşkin S, Taşkin EA. Absence of endometrium as a cause of primary Fertil Steril. 2008 Mar;89(3):723.e1-3
 56. Sahincioğlu O, Berker B, Güngör M, Kankaya D, Sertçelik A. Adenoid cystic carcinoma of the Bartholin’s gland: a rare tumor unmarked by persistent vulvar pain in a postmenopausal woman. Arch Gynecol Obstet 2008;278(5):473-6
 57. Duvan CI, Berker B, Turhan NO, Satiroglu H. Oral contraceptive pretreatment does not improve outcome in microdose gonadotrophin-releasing hormone agonist protocol among poor responder intracytoplasmic sperm injection patients. J Assist Reprod Genet. 2008 Feb-Mar;25(2-3):89-93
 58. Nezhat C, Nezhat C, Seidman D, Berker B, Nezhat F. An expert forum for the histology of endometriomas. Fertil Steril. 2007 Oct;88(4):1017-8; author reply 1018-9
 59. Duvan CI, Ozmen B, Satiroglu H, Atabekoglu CS, Berker B. Does addition of low-dose aspirin and/or steroid as a standard treatment in nonselected intracytoplasmic sperm injection cycles improve in vitro fertilization success? A randomized, prospective, placebo-controlled study. J Assist Reprod Genet. 2006 Jan;23(1):15-21
 60. Nezhat C, Littman ED, Lathi RB, Berker B, Westphal LM, Giudice LC, Milki AA. The dilemma of endometriosis: is consensus possible with an enigma? Fertil Steril. 2005 Dec;84(6):1587-8. Review
 61. Littman E, Giudice L, Lathi R, Berker B, Milki A, Nezhat C. Role of laparoscopic treatment of endometriosis in patients with failed in vitro fertilization cycles. Fertil Steril. 2005 Dec;84(6):1574-8
 62. Berker B, Lashay N, Davarpanah R, Marziali M, Nezhat CH, Nezhat C. Laparoscopic appendectomy in patients with endometriosis. J Minim Invasive Gynecol. 2005 May-Jun;12(3):206-9
 63. Nezhat C, Kazerooni T, Berker B, Lashay N, Fernandez S, Marziali M. Laparoscopic management of hepatic endometriosis: report of two cases and review of the literature. J Minim Invasive Gynecol. 2005 May-Jun;12(3):196-200. Review
 64. Berker B, Ali Mahdavi, Babac Shahmohamady, Camran Nezhat. Role of laparoscopic surgery in infertility. Middle East Fertility Society Journal 2005;10(2): 94-104
 65. Aksoy M, Tek I, Karabulut H, Berker B, Soylemez F. The role of thrombofilia related to Factor V Leiden and Factor II G20210A mutations in recurrent abortions. J Pak Med Assoc. 2005 Mar;55(3):104-8
 66. Dunder I, Berker B, Atabekoglu C, Bilgin T. Preliminary experience with salvage weekly paclitaxel in women with advanced recurrent ovarian carcinoma. Eur J Gynaecol Oncol. 2005;26(1):79-82
 67. Berker B, Emral R, Demirel C, Corapcioglu D, Unlu C, Kose K. Increased insulin-like growth factor-I levels in women with polycystic ovary syndrome, and beneficial effects of metformin therapy. Gynecol Endocrinol. 2004 Sep;19(3):125-33
 68. Kurtay G, Berker B, Demirel C. Transvaginal ultrasonographic assessment of the endometrium in asymptomatic, postmenopausal women using different HRT regimens containing tibolone or estrogen. J Reprod Med. 2004 Nov;49(11):893-8
 69. Azarani A, Osias J, Berker B, Nezhat C, Nezhat C. Endometriosis: insights into its pathogenesis and treatment. Surg Technol Int. 2004;12:178-81. Review.
 70. Mahdavi A, Berker B, Nezhat C, Nezhat F, Nezhat C. Laparoscopic management of ovarian remnant. Obstet Gynecol Clin North Am. 2004 Sep;31(3):593-7, ix. Review
 71. Mahdavi A, Berker B, Nezhat C, Nezhat F, Nezhat C. Laparoscopic management of ovarian cysts. Obstet Gynecol Clin North Am. 2004 Sep;31(3):581-92, ix. Review
 72. Berker B, Sertcelik A, Kaygusuz G, Unlu C, Ortac F. Abnormal uterine bleeding as a presenting sign of metastasis to the endometrium in a patient with a history of cutaneous malignant melanoma. Gynecol Oncol. 2004 Apr;93(1):252-6
 73. Atabekoglu CS, Berker B, Dunder I. Ovarian ectopic pregnancy after intracytoplasmic sperm injection. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004 Jan 15;112(1):104-6
 74. Berker B, Demirel C, Satiroglu H. Internal jugular vein thrombosis as a late complication of ovarian hyperstimulation syndrome in an ICSI patient. Arch Gynecol Obstet. 2004 Nov;270(3):197-8
 75. Berker B, Soylemez F, Cengiz SD, Kose SK. Serologic assay of Helicobacter pylori infection. Is it useful in hyperemesis gravidarum? J Reprod Med. 2003; 48(10):809-12
 76. Berker B, Dokmeci F. Clinical experiences with laparoscopically assisted vaginal hysterectomy in patients who are candidates for abdominal hysterectomy. Gynaecol. Endosc. 2002;11: 389-392
 77. Berker B, Dunder I, Ensari A, Cengiz SD, Simsek E. Prognostic significance of apoptotic index and bcl-2 and p53 expression in epithelial ovarian carcinoma. Eur J Gynaecol Oncol. 2002;23(6):505-10
 78. Berker B, Dunder I, Ensari A, Cengiz SD. Prognostic value of p53 accumulation in epithelial ovarian carcinomas. Arch Gynecol Obstet. 2002 Aug;266(4):205-9
 79. Berker B, Ortac F, Ataoglu O. Axillary lymphadenopathy as the primary presentation of primary peritoneal carcinoma. Gynecol Obstet Invest. 2002;54(4):232-6
 80. Berker B, Kabukcu C, Dokmeci F. Tubal pregnancy after pomeroy sterilization. Arch Gynecol Obstet. 2002 Jan;266(1):56-7
 81. Atabekoglu CS, Berker B, Dunder I. Laparoscopic removal of dysgenetic gonads containing a giant seminoma in an adult patient with testicular feminization syndrome. Gynaecol Endosc. 2002;11: 441-443
 82. Dokmeci F, Atabekoglu CS, Berker B, Sonmezer M, Kabukcu C. Laparascopic extirpation of bilateral rudimentary horns in a patient with a variant of Mayer Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome. Gynaecol Endosc. 2002;11: 209-212
 83. Berker B, Kabukcu C, Dokmeci F, Ensari A. A Sertoli-Leydig cell tumor with endometrial hyperplasia in a postmenopausal woman. J Gynecol Surg. 2001;17: 133-136

Uluslararası Kitap Çeviri Editörlüğü:

JİNEKOLOJİ: Kanıta Dayalı Algoritmalar

Kadınlarda Laparoskopik Pelvik Anatomi

Uluslar Arası Yayınevlerince Basılan Bilimsel Kitaplardaki Bölümler

 1. Nezhat C, Berker B, The Future of Operative Laparascopy for Infertility, Infertility and Asisted Reproduction, Cambridge University Press, 2008, pp:107-114
 2. Berker B, Nezhat C, Nezhat F, Nezhat C, Management of the Ectopic Pregnancy, Nezhat’s Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, Cambridge University Press, 2008, pp:215-236
 3. Seidman D. S, Berker B, Nezhat C, Management of Tubo-ovarian Abcesses, Nezhat’s Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, Cambridge University Press, 2008, pp:237-243
 4. Berker B, Hsu T. H. S, Lee K. L, Nezhat C, Nezhat F, Laparascopic Treatment of Endometriosis, Nezhat’s Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, Cambridge University Press, 2008, pp:263-303
 5. Berker B, Hsu S, Nezhat C, Nezhat F, Nezhat C, Laparoscopic Adhesiolysis and Adhesion Prevention, Nezhat’s Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, Cambridge University Press, 2008, pp:304-315
 6. Berker B, Shahmohamady B, Saberi N, Nezhat C, Laparoscopic Repair of Cystouretocele, Vesicovaginal Fistula, and Vaginal Vault Prolapse, Nezhat’s Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, Cambridge University Press, 2008, pp:407-412
 7. Berker B, Nezhat F, Nezhat C, Nezhat C, Appendectomy, Nezhat’s Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, Cambridge University Press, 2008, pp:544-551
 8. Berker B, Shahmohamady B, Saberi N, Nezhat C, Laparoscopic Pelvic Reconstructive Surgery, Prevention and Management of Laparoendoscopic Surgical Complications, 2nd Edition, 2005, pp:435-449

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Berker B, Duvan İC, Kaya C, Aytaç R, Şatıroğlu H. Comparison of the ultrashort gonadotropin-releasing hormone agonist-antagonist protocol with microdose flare -up protocol in poor responders: a preliminary study. Turkish German Gynecol Assoc 2010;11(4): 187-193
 2. Berker B, Kahraman K. Tedavide yenilikler. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 2010; 3(3):74-84
 3. Gözüküçük M, Kahraman K, Çetinkaya E, Sezginkurt E, Sönmezer M, Berker B, Dökmeci F. Ektopik gebelik olgularında tanı kriterlerinin tedavi seçimine etkisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009; 62(3): 135-138
 4. Berker B, “Endometriozisde yardımcı üreme teknikleri (YÜT) ve reprodüktif cerrahi”, T Klin Jinekol Obst, 5, 22-29 (2006)
 5. İltemir C, Berker B, Dünder İ, “Kemoterapi-radyoterapi alan adolesan ve erişkinlerde over fonksiyonlarının korunması”, Klinik Bilimler & Doktor, 10, 350-355 (2004)
 6. Duvan İltemir C, Şatıroğlu H, Berker B, Çetinkaya E, Kahraman K, “Yardımla üreme tekniklerinde implantasyon ve gebelik oranlarını etkileyen faktörler”, T Klin Jinekol Obst 13, 466-475 (2003)
 7. Ortaç F, Berker B, Atabekoğlu CS, Demirkazık A, “Over kanserinde salvage tedavi”, Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 6, 77-87 (2003)
 8. İltemir C, Berker B, Dünder İ, “Vulvanın malign tümörlerine güncel bakış”, Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 6, 33-40 (2003)
 9. Diribaş K, Berker B, Özmen B, Diribaş ŞS, Koç FA, “Epidural analjezinin travay üzerine olan etkisi”, Klinik Bilimler & Doktor, 9, 345-350 (2003)
 10. Diribaş K, Kaya C, Berker B, Özmen B, Şatıroğlu H, “Kontrasepsiyon istemi ile kliniğimize başvuran adolesanların değerlendirilmesi”, T Klin Jinekol Obstet, 13, 181-185 (2003)
 11. Öztaş E, Ortaç F, Berker B, “Genital kanserlerde sentinel lenf nodunun yeri”, Jinekolojik Onkoloji, 5, 89-98 (2002)
 12. Berker B, Çanga A, “Anormal uterin kanamalar”, T Klin Jinekol Obst, 12, 298-302 (2002)
 13. Kabukçu C, Berker B, Dünder İ, “Jinekolojik kanserli hastalarda hormon replasman tedavisi”, T Klin Jinekol Obst, 12, 293-297 (2002)
 14. Atabekoğlu CS, Berker B, Cengiz B, Evirgen O, Şatıroğlu H, “Folliküler sıvıya insan koryonik gonadotropin difüzyon oranının oosit maturasyonu ile ilişkisi”, T Klin Jinekol Obst, 12, 269-271 (2002)
 15. Berker B, Tezcan S, “Borderline over tümörleri”, T Klin Jinekol Obst, 12, 208-212 (2002)
 16. Atabekoğlu C, Cengiz B, Berker B, Şatıroğlu H. Can repeated human chorionic gonadotrophin treat empty follicle syndrome?. Gynecol Obstet Reprod Med 2002;8:136-138
 17. Berker B, Diribaş K, Özmen B, Şatıroğlu H. İlk trimesterde mikronize doğal progesteron ve 17-hidroksi progesteron kaproat kullanımının serum progesteron düzeylerine olan etkisi. Klinik Bilimler ve Doktor 2001; 7: 833-837
 18. Berker B, Erkmen M, Cengiz SD, “Asemptomatik postmenopozal hastalarda body mass indeks ile endometrial kalınlık arasındaki ilişki”, T Klin Jinekol Obst, 11, 156-159 (2001)
 19. Engin Y, Üstün Y, Berker B, İltemir C, Çanga A, “Preoperatif benign olarak değerlendirilen adneksiyal kitlelerin postoperatif sonuçları: Retrospektif analiz”, İnsizyon, 4, 215-218 (2001)
 20. Berker B, Erkmen M, Şatıroğlu H, Cengiz SD, “Postmenopozal kadınlarda östrojen ile birlikte didrogesteron kullanımının endometrium histolojisi üzerine olan etkilerinin endometrial biyopsi ile değerlendirilmesi”, Klinik Bilimler ve Doktor, 7, 242-245 (2001)
 21. Cengiz L, Berker B, “İntraamniotik enfeksiyonlar”, T Klin Jinekol Obst, 11, 446-450 (2001)
 22. Kabukçu C, Berker B, Şimşek E, Şatıroğlu H, Cengiz SD, “Surgical treatment of vaginal agenesis: Report of five cases and review of the literature”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 260-262 (2001)
 23. Sönmezer M, Berker B, Kabukçu C, Atabekoğlu C, Çanga A, Şatıroğlu H, “Experience with laparoscopically assisted vaginal hysterectomy”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 143-145 (2001)
 24. Berker B, Kabukçu C, Üstün Y, Engin Y, Dökmeci F, Sevim D. Cengiz, “Laparoscopic findings in cases with the diagnosis of chronic pelvic pain”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 135-136 (2001)
 25. Şatıroğlu H, Berker B, Sönmezer M, Kabukçu C, “Total laparoscopic hysterectomy: role in benign gynecologic pathologies”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7,132-134 (2001)
 26. Sönmezer M, Atabekoğlu C, Berker B, Kabukçu C, Aydınuraz B, Şatıroğlu H, “Hysteroscopic treatment of uterine septum:reproductive outcome”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 106-108 (2001)
 27. Üstün Y, Sönmezer M, Berker B, Kaya C, Çanga A, Cengiz SD, “The effect of depot medroxyprogesterone acetate in a 13 years old patient with severe endometrial bleeding”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 70-72 (2001)
 28. Berker B, Sönmezer M, Kabukçu C, Tezcan S, “Borderline epithelial ovarian tumors:analysis of nineteen cases with an assessment of the impact of staging and treatment”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 59-61 (2001)
 29. Dökmeci F, Berker B, Engin Y, Üstün Y, “Analysis of management of adnexal torsion cases:results of five years experience”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 44-46 (2001)
 30. Sönmezer M, Berker B, Tezcan T, “Retrospective analyses of clinicopathological features in 36 patients with uterine sarcoma”, Gynecol Obstet Reprod Med, 6, 214-216 (2000)
 31. Berker B, Dünder İ, Ensari A, Üstün Y, Cengiz SD, “Survival and prognostic factors of epithelial ovarian carcinomas: a multivariate analysis”, Gynecol Obstet Reprod Med, 6, 210-213 (2000)
 32. Berker B, Dünder İ, Cengiz SD, “Apoptozis ve karsinogenezdeki rolü”, Jinekolojik Onkoloji, 3, 170-174 (2000)
 33. Berker B, Kabukçu C, Cengiz B, Cengiz SD, “Kontinü HRT alan ve anormal kanaması olan postmenopozal hastalarda endometrial poliplerin yeri”, Klinik Bilimler ve Doktor, 6, 264-267 (2000)
 34. Koçak İ, Cengiz L, Aytaç R, Cengiz B, Berker B, “The predictive value of plasma fibronectin and antithrombin III levels in early prediction of pre-eclampsia”, Gynecology Obstet Reprod Med, 4, 13-16 (1998)
 35. SönmezerM, Berker B, Seval M, Söylemez F, Cengiz SD,” Prolapse of the fallopian tube in the early post-operative period”, Gynecol Obstet Reprod Med 2005;11:139-40
 36. Taşkın S, Kahraman K, Berker B, Güngör M, “Postmenopozal adneksiyel kitleyi taklit eden retroperitoneal schwannoma: olgu sunumu”, J Turkish German Gynecol Assoc, 6, Suppl 1, 30-32 (2005)
 37. Engin Y, Berker B, Üstün Y, Dökmeci F, Dünder İ, “Evaluation of parasitic leiomyomas in the differential diagnosis of stromal tumors: A case report”, T Klin Jinekol Obst, 11, 391-392 (2001)
 38. Berker B, Atabekoğlu C, Cengiz SD, “Paraovarian hydatid cyst: A case report”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 273-274 (2001)
 39. Berker B, Arslan EÖ, Kabukçu C, Cengiz B, Cengiz L, “Primer amenore ve pelvik kitlesi olan olgularda ultrasonografinin tanı ve ayırıcı tanıdaki yeri: Olgu sunumu”, T Klin Jinekol Obst, 10, 278-281 (2000)
 40. Berker B, Dünder İ, “Overyen remnant sendromu: Olgu sunumu”, Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 3, 98-100 (2000)
 41. Berker B, Kabukçu C, Dökmeci F, “Abnormal uterine bleeding in adolescents: A case report”, Journal of Ankara Medical School, 22, 49-52 (2000)

Ulusal Yayınevlerince Basılan Bilimsel Kitaplardaki Bölümler

 1. Berker B, Çetinkaya ŞE. KOH’da foliküler gelişimin monitorizasyonu. Yardımcı üreme teknikleri, ed:Çelik Ö, Nobel Kitabevi, 2011, sy:331-350
 2. Dünder İ, Berker B. Jinekolojik onkolojide tarama. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevi, 2008, sy:1127-1135,
 3. Berker B. Endometriozis kaynaklı infertilitede klinik yaklaşım. İnfertilite ve Üreme Tıbbında Güncel Yaklaşımlar, ed. Erdem A, Yıldırım M, Şatıroğlu H, 19-23, 2006.
 4. Ünlü C, Berker B. Adet siklusu. Reprodüktif endokrinoloji ve infertilite, ed. Çolgar U, İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık, 9-19, 2006.
 5. Şatıroğlu H, Berker B. Doğum öncesi bakım, takip ve gebe muayenesi, ed. Köker İ, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, 191-208, 2006.
 6. Söylemez F, Berker B, “Ektopik gebelikde modern tanı ve tedavi yaklaşımları”, JİNEKOLOJİ; Üreme Endokrinolojisi & İnfertilite ve Jinekolojik Onkoloji, ed. Ayhan A, Beksaç MS, Demir N, Hassa H, Kösebay D, Tıraş MB, Tuncer ZS, Yaralı H, Yüce K, Ankara:Medical Network, 324-349, 2006.
 7. Şatıroğlu H, Berker B, “Hiperprolaktinemi ve galaktore”, JİNEKOLOJİ; Üreme Endokrinolojisi & İnfertilite ve Jinekolojik Onkoloji, ed. Ayhan A, Beksaç MS, Demir N, Hassa H, Kösebay D, Tıraş MB, Tuncer ZS, Yaralı H, Yüce K, Ankara:Medical Network, 840-860, 2006.
 8. Dünder İ, Berker B, “Endometrium kanseri:histerektomi ve pelvik-paraaortik lenf nodu diseksiyonu”, Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi, ed. Güner H, Ankara:Güneş Kitabevi, 903-912, 2004.
 9. Ortaç F, Berker B, “Genital sistem kanserlerinin epidemiyolojisi”, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, ed, Çiçek MN, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A, Ankara:Güneş Kitabevi 785-797, 2004
 10. Ortaç F, Berker B, “Laparoskopik cerrahide komplikasyonlar”, Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi, ed. Gomel V, Hassa H, Pabuçcu R, Gürgan T, Çetin MT, Dünder İ, Şatıroğlu H, Karaman Y, Urman B, Yaralı H, Tıraş B, Zorlu G, Bilgin O, Yücebilgin S, Ankara:Atlas Kitapçılık, 363-381, 2004
 11. Dünder İ, Berker B, “Onkolojide Laparoskopinin Yeri ve Serviks Kanserinde Laparoskopi”, Jinekolojik Onkoloji, ed. Güner H, Ankara:Çağdaş, 497-506 2002
 12. Berker B, Cengiz L, “Gestasyonel Trombofili”, Obstetrik, Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji, ed. Beksaç MS, Demir N, Koç A, Yüksel A, Ankara:Medikal Network, 715-727, 2001
 13. Berker B, “Ovarian kitlelerde laparoskopinin yeri”, A.Ü.T.F. Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursları-III.Jinekoloji Kurs Kitabı, Ankara, 149-163, 2001
 14. Berker B, “Laparoskopik tubal sterilizasyon”, A.Ü.T.F. Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursları-II  Jinekoloji Kurs Kitabı, Ankara, 68-77, 2000

Ulusal Yayınevlerince Basılan Bilimsel Kitaplardaki Çeviriler

 1. Berker B, Duran M. Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve Tarama. Berek & Novak Jinekoloji. Çeviri Editörleri:Erk A, Demirtürk F, Ankara:Nobel Tıp Kitabevleri, 2011, sy:187-210,
 2. Berker B, Kahraman K. Tekrarlayan Gebelik Kaybı. Berek & Novak Jinekoloji. Çeviri Editörleri:Erk A, Demirtürk F, Ankara:Nobel Tıp Kitabevleri, 2011, sy:1277-1313,
 3. Ünlü C, Berker B. Hirşutizm. Klinik Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite, 7. ed. Çeviri Editörleri:Erk A, Günalp S. 2007, Sy: 499-530,
 4. Berker B, Şahincioğlu Ö. Gebelikte maternal fizyolojik ve immünolojik adaptasyon. Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri. Çeviri Editörleri: Üstün C, Koçak İ, Ankara:Nobel Tıp Kitabevleri, 2009, sy:65-82,
 5. Berker B, Gözüküçük M. Vulva ve vajenin konjenital anomalileri ve benign durumları. Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri. Çeviri Editörleri: Üstün C, Koçak İ, Ankara:Nobel Tıp Kitabevleri, 2009, sy:259-267,
 6. Berker B, Yarcı A. Genitoüriner disfonksiyon: pelvik organ prolapsusu, üriner inkontinans ve enfeksiyonlar. Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri. Çeviri Editörleri: Üstün C, Koçak İ, Ankara:Nobel Tıp Kitabevleri, 2009, sy:309-324,
 7. Berker B, Aytaç R, Ünsal M, “Respiratuar hastalıklar”, Sistemik Hastalıklar ve Gebelik, Çeviri Editörleri: Koçak İ, Üstün C, Ankara:Nobel Tıp Kitabevleri, 59-81, 2003.
 8. Berker B, Koçak İ, “Hematolojik hastalıklar”, Sistemik Hastalıklar ve Gebelik, Çeviri Editörleri: Koçak İ, Üstün C, Ankara:Nobel Tıp Kitabevleri, 250-268, 2003
Doktora Sorun!
Call Now Button